Intosome-blogi

Poimintoja HR Next Practice -seminaarista

Kävin viime viikolla virkistämässä omaa ajatteluani WSOYpron ja Taloussanomien järjestämässä HR Next Practice -seminaarissa Helsingissä. Tilaisuudesta saikin mukavasti uusia ajatuksia ja ideoita sekä vahvistusta omille näkemyksilleen henkilöstöhallinnon kehityskohteista ja -tavoista.

Tässä poimintoja seminaarista:

Virve Taskinen WSOYpro:lta esitteli Dave Ulrichin mallia HR-ihmisten eri rooleista ja yleisöäänestyksellä kartoitti nykyisiä ja haluttuja rooleja. Yleinen sentimentti hyvin HR-valtaisessa yleisössä tuntui olevan että tällä hetkellä operatiivinen tekeminen on korostunut liikaa ja enemmän haluttaisiin ottaa strateginen ja muuttajarooli. Eräs pääkysyksistä Taskisen mukaan onkin onko HR pelkkä työrukkanen vai strateginen vaikuttaja.

Vesa Purokuro ja Pekka Pirhonen Humapista taasen avasivat HR:n roolia muutosten aikaan saamisessa. Nykypäivän alati muuttuvassa maailmassa perinteinen Kotterin näkemys muutoksesta staattisen lähtö- ja lopputilan välillä ei heidän mukaansa enää toimi vaan tarvitaan joustavampia malleja.

Tässä muutamia ajatuksia Humapin kaksikolta:
– Muutosta ei kannata projektin alussa suunnitella loppuun asti vaan mieluummin ketterästi tehdä suunnitelmat matkan varrella loppuun.
– Muutos omassa käyttäytymisessä pakottaa myös muut muuttumaan.
– Isot muutokset alkavat pienistä muutoksista, ensimmäisenä tulisi muuttaa omaa käyttäytymistään.
– Kun muut firmat korostavat aina olevansa edelläkävijöitä niin Humap on “edelläpysähtyjä”. He auttavat yrityksiä ja ihmisiä pysähtymään ja keskustelemaan tärkeistä asioista.
– Omaa pöytäänsä ei saa enää koskaan tyhjäksi töistä. Keskeneräisyyden kanssa täytyy opetella elämään.
– Arvosta eksymistä ja pidä sitä oppimiskokemuksena.
– Olemme yleensä itse itsemme kovimpia kriitikoita, anna itsellesi lupa välillä tehdä virheitä ja epäonnistua.
– “Ohje -> toiminta” -malli on eilispäivää, nyt toimintaa tulisi ohjata dialogin ja työntekijöiden oman ajattelun kautta
– Pelkkä vahva henkilökohtainen suoritus ei enää riitä, täytyy myös osata toimia osana tiimiä.
– Meillä on omia oletuksiamme kielletyistä asioista organisaatiossamme, monasti on helpompi pyytää anteeksi kuin pyytää lupaa.

Ari Jouppilan puheenvuro matkapuhelinverkkoyhtiö Ericssonilta toi mukavan vastapainon aiemmille esityksille tarjoamalla bisnesnäkökulman aiheeseen. Hän kertoi heidän omasta tilanteestaan ja haasteistaan globaalina organisaationa sekä haastoi HR-ihmisiä mukaan kehitystyöhön.

Tärkeä teema Ericssonille on engagementin ja empowermentin edistäminen. Arin englanninkielisiä termejä on pikkaisen vaikea suomentaa, mutta engagement on sitoutumista, paloa omaan työhönsä ja empowerment voimaannuttamista eli sitä että ihmisille tarjotaan riittävät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä.

Mieleenpainuvin esityskalvo, joka herätti myös eniten keskustelua, oli missä Jouppila oli jakanut eri kehityskohteet vakautta lisääviin (stability) ja vähentäviin (destability) toimiin. Muun muassa prosessit ja hierarkiat lisäävät vakautta kun taas innovointi ja verkostot vähentävät sitä. Yrityksissä sekä kaaos että järjestys elävät yhtä aikaa. Kyse onkin siitä miten tasapaino haetaan niiden välillä.

Jouppila lupasikin haastaa yrityksen Suomen toimintojen uuden HR-johtajan edistämään myös kaoottista puolta sillä jatkuva uudistuminen on tärkeää bisnesnäkökulmasta.

Ericssonilla oli myös tarkoitus kehittää malli tiimien kehittämiskeskusteluksi. Ryhmätyön painoarvo ja kehittämisen tärkeys on heillä noussut Scrum- ja Agile-työtapojen käyttöönoton myötä ja HR-prosessien täytyy seurata mukana.

Itse olisin ottanut yksilö- ja tiimitason lisäksi mukaan myös verkostot ja niiden kehittämisen. Yhä enemmän tarvittavasta tiedosta ja avusta löytyy kuitenkin verkostojen kautta. Ehkä seuraava haaste HR-osastoille onkin kehittää verkkoyhteisön kehittämiskeskustelu ja -suunnitelma.

Yhteenvetona voisi todeta että näytti siltä että taantuma on pakottanut HR-ihmiset keskittymään perustoimintaan ja nyt taas halutaan olla mukana aktiivisemmin muuttamassa ja uudistamassa yrityksiä.

Tietotyön murros, verkkosukupolven tulo työelämään sekä verkkotyökalujen ja uusien toimintatapojen käyttö ovat muuttamassa yrityksiä. Kyse henkilöstöjohdolle onkin ovatko he mukana viemässä muutos oikeaan suuntaan ja tukemassa sitä vai jarrumiehenä ja muutoksen kohteena?

HR Next Practice -seminaarisarja jatkuu maanantaina 7.2.2011 jolloin puhumassa ovat Pekka Himanen ja Sudhanshu Palsule. Himanen varmasti houkuttaa tapahtumaan paljon ihmisiä joten kannattaa seurata milloin ilmoittautuminen aukeaa jos haluat paikalle.