Intosome-blogi

Kuinka käynnistää sosiaalisen median positiivinen lumipalloefekti?


Olen muutaman viimeisen kuukauden aikana käynyt juttelemassa parissa kymmenessä yrityksessä. Osa on vielä sosiaalisen median suhteen tiedonhankintavaiheessa ja osa on hyödyntänyt sitä jo vuosia. Toiset yrityksistä vääntävät metallia ja toiset kutovat bittejä.

Yrityksiä tuntuu kuitenkin yhdistävän yksi asia – Ne eivät nimittäin osaa päättää mihin sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää. En siis tarkoita sitä että yrityksissä ei nähtäisi hyödyntämiskohteita eikä ideoita löytyisi – päinvastoin – vaan sitä että yrityksissä on hyvin vaikea itse päättää mitkä olisivat vaikuttavimmat hyödyntämiskohteet ja mitä kehityshankkeita lähteä ensimmäisenä viemään eteenpäin.

Jokaisessa yrityksessä resurssit (henkilöstö, budjetit, jne.), kun kuitenkin ovat rajallisia ja kaikkea ei voi tehdä heti vaikka kuinka haluaisi. Lisäksi jokainen osasto katsoo aihetta lähinnä omasta vinkkelistään eikä kukaan oikein hahmota kokonaiskuvaa. Monet hankkeet kaatuvatkin omaan mahdottomuuteensa (ei ollut tarvittavia resursseja tai osaamista) tai jäävät paikallisiksi, jolloin suurimmat hyödyt jäävät saamatta.

Oma työni onkin muuttunut entistä enemmän auttamaan yrityksiä liikkeelle sosiaalisen median hyödyntämisessä liiketoimintalähtöisesti. Sen sijaan että suoraan ideoidaan mitä kaikkea voidaan tehdä niin katsotaankin aihetta liiketoiminnan näkökulmasta ja otetaan yrityksen strategia suuntakartaksi. Ulkoisen asiantuntijan fasilitoima prosessi on hyvin voimallinen työkalu yhteisen suunnan määrittämiseksi ja siihen sitouttamiseksi.

Sosiaalisesta mediasta ja yhteisöllisistä toimintatavoista tulee “Troijan hevonen”, jota autamme ujuttamaan käytännön toimintaan pilottiprojektien kautta. Näin organisaatiossa saadaan käyntiin positiivisten kokemusten ja hyötyjen lumipalloefekti, jolla muutetaan toiminta haluttuun suuntaan. Kuten Deloitten John Hagel osuvasti sanoi: “Small moves, smartly made”, on se mitä tarvitaan sen pienen lumipallon pukkaamiseksi matkaan rinteen laelta, lumivyöry alkaa sitten itsekseen alempana rinteessä.

Jos sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoimintalähtöisesti kiinnostaa niin pidän aiheesta koulutuksen parin viikon päästä Kaija Pöystin (Aldanella Oy) kanssa Talentum Eventsille. Social Business Design -koulutuksessa käsittelemme sekä ulkoista puolta (B2B-yritysten näkökulmasta) että sisäistä puolta. Ilmoittautumisten perusteella näyttää siltä että aihe kiinnostaa hyvin monenlaisia organisaatioita.

Kuva: Redjar @ Flickr (CC)

1 Comment

  1. Hienoa, että sosiaalisen median hyödyntämiskohteita löytyy ja asiasta ollaan kiinnostuneita. Olen useassa yhteydessä törmännyt siihen, että yrityksissä suunnitellaan ja selvitetään kerta toisensa jälkeen. Tahtotilaa löytyy, mutta tekotila ei löydy.

    Sosiaalinen media on luonteeltaan keskeneräinen ja kehittyvä. Mukaan lähtevä yritys voisi pyrkiä samanlaiseen tilaan: lähteä jostain eteenpäin pienesti ja kasvattaa toimintaa iteroiden. Sosiaalisen median hyödyntämiseen ei löydy täysin valmista ja vedenpitävää suunnitelmaa, jota voisi lähteä toteuttamaan. Tähän on syynä jo se, että työkalut muuttuu ja toimintatavat kehittyy huimaa vauhtia.

    Kannustaisin yrityksiä aloittamaan yhdestä asiasta, keräämään siitä kokemuksia ja lisätä panostuksia sen mukan, mikä hyvältä tuntuu.