Intosome-blogi

Sosiaalinen media teollisuudessa – Esiselvitys-raportti nyt jaossa

Intosomen tekemä Sosiaalinen media teollisuudessa -raportti julkaistiin perjantaina 30.9.2011. Siinä kartoitettiin sosiaalisen media nykytilannetta ja potentiaalia suomalaisissa perinteisen teollisuuden yrityksissä. Selvityksen teettäjinä olivat Teknologiateollisuus ry:lle sekä Älykkäät koneet- ja Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskusohjelmat (OSKE).

Teimme selvitysprojektissa verkkokyselyn Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille, johon vastasi 143 teollisuusyritystä, ja lisäksi haastattelin 12 erilaista ja eri kokoista yritystä. Raportissa on mukana 4 casekuvausta siitä kuinka erilaiset teollisuusyritykset yritykset hyödyntävät yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja bisneksensä tukena. Kannattaakin lukea esimerkiksi kuinka 30 hengen konepajan Reiferin laatukäsikirja onkin wikisivusto tai miten Cargotec hyödyntää verkkotyökaluja ohjelmistokehityksen koordinoimiseksi globaalisti.

Ensinnäkin voi todeta että “sosiaalinen media” on hyvin huono termi kuvaamaan sitä mistä on kyse. Kun katsotaan sosiaalista mediaa eli yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja teollisuusyritysten näkökulmasta, ei todellakaan puhuta Facebook-markkinoinnista tai Suomi24-keskusteluista, vaan kommunikoinnin, koordinoinnin, yhteistyön ja tiedon tallentumisen kehittämisestä. Yhteisölliset työkalut ja toimintatavat tarjoavat todellisia mahdollisuuksia myös teollisuusyritysten kilpailukyvyn kehittämiseen, kuten esimerkit Suomesta ja maailmalta todistavat.

Sosiaalisen median mahdollisuuksien ymmärtäminen on kuitenkin heikkoa eli mahdollisuuksia ei tunneta (57 % verkkokyselyyn vastanneista piti oma ymmärrystään olemattomana tai huonona). Vain pieni osa vastaajista (12 %) on saanut hyödyntämisestä jonkinlaisia hyötyjä ja vain 1 % mitattavia hyötyjä. Tätä kun vertaa McKinseyn tutkimukseen (bitly.com/some2010mckinsey), jossa melkein 90 % vastaajista oli saanut vähintään yhden mitattavan hyödyn, on kotimainen taso hyvin heikko. Lukuja verratessa kannattaa kuitenkin huomioida että Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä lukumääräisesti suurin osa on pk-yrityksiä.

Lohdullista on että moni yrityksistä näki potentiaalia sosiaalisen median hyödyntämisessä – nimittäin lähes puolet vastaajista piti sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen merkittävinä. Noin kymmenen prosenttia vastaajista näki sosiaalisen median kuitenkin ajanhukkana ja melkein viidennes yrityksistä oli estänyt pääsyn sosiaalisen median palveluihin kokonaan. Suhtautuminen oli siis osaltaan kahtiajakoista.

Henkilökohtaisesti näen sosiaalisen median eli yhteisölliset työkalut ja toimintatavat todellisena keinona suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn selvään parantamiseen. Teollisuus on rakentanut pohjan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle ja sen karkaamista ulkomaille tulisi estää. Jotta pärjäisimme globaalissa kilpailussa amerikkalaisille, kiinalaisille ja puolalaisille meidän täytyy hyödyntää kaikki keinot yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen ja sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä uusista mahdollisuuksista.

Ville Kilkku on kääntänyt raportin pääkohdat englanniksi ja analysoinut tuloksia omassa blogissaan. Kannattaakin lukea Villen kirjoitus Social media in the manufacturing industry in Finland. Lisäksi tulen lähiaikoina jakamaan esityksen selvityksen tuloksista SlideShare-tunnukseni kautta.