Intosome-blogi

Community Managereiden nousu

Community managerit ovat maailmanlaajuisesti erittäin nopeasti kasvava ammattiryhmä. Kun suomalaisissakin yrityksissä aletaan hyödyntää sosiaalista mediaa yhä enemmän, myös community managereiden kysyntä kasvaa. Samoin uteliaisuus ammattia kohtaan on kasvanut, ja itsekin kuulun tähän yhteisömanageroinnista kiinnostuneiden ryhmään.

Suoritin alkuvuodesta WOMMAn, The Community Roundtablen ja ComBlun yhdessä järjestämän Community Specialist -koulutuksen. Koulutus oli ensimmäinen osa laajempaa Community Management -sertifikaattikoulutusohjelmaa. WOMMAn koulutus koostui seitsemästä tunnin mittaisesta webinaari-sessiosta. Kouluttajien  lisäksi Community Managementista oli kertomassa  edustajia mm. P&G:ltä, eModerationilta ja CSC:ltä.

Koulutus antoi hyvän yleiskuvan community managereiden ja spesialistien rooleista, tehtävistä sekä yhteisöissä huomioon otettavista asioista. Muutama asia nousi mielestäni tärkeimpinä esille koulutuksessa:

  1. Community managereita ei voi laittaa yhteen muottiin.
  2. Tärkeintä on olla silta yrityksen ja yhteisön välillä.
  3. Managerointi lähtee aina ensimmäiseksi liikkeelle yrityksen tavoitteista.
  4. Managerin on tunnettava yrityksen brändi ja tuotteet/palvelut.

Community managereiden työnkuvat vaihtelevat erittäin paljon. Ne voivat riippua paljolti esimerkiksi organisaation koosta tai muiden ihmisten osallistumisesta yhteisöjen luontiin ja ylläpitoon. On hyvin todennäköistä, että community managerit tekevät todellisuudessa hyvinkin erilaisia tehtäviä. Yksi asia on kuitenkin aina heille yhteistä – he ovat silta yrityksen ja yhteisön välillä.

Community managerit toimivat yrityksen edustajina, mutta heidän on myös ymmärrettävä yhteisön jäsenten näkökulma yhteisössä käsiteltäviin asioihin. Manageri toimii näiden kahden tahon välisenä viestinviejänä. Koska manager on yrityksen edustaja, hänen on aina pidettävä mielessä yrityksen ja sen yhteisölle asetetut tavoitteet. Yhteisöstä ei ole hyötyä, jos se on luotu ilman selkeää syytä. Realististen tavoitteiden ansiosta yhteisöä voidaan pyrkiä ohjaamaan haluttuun suuntaan ja saada se kukoistamaan.

Managerin on myös tunnettava yrityksen brändi ja sen tuotteet tai palvelut, jotta hän voi toimia yrityksen edustajana. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää, mutta jos manageri ei osaa itse vastata yritystä koskeviin kysymyksiin, on hänen löydettävä mukaan henkilö, joka osaa vastata kysymyksiin. Tämä johtaakin siihen, että manageroinnissa suhteiden luominen on erittäin tärkeää, sekä yrityksen sisällä että myös ulkopuolella.

Yhteisöt voivat tuottaa yritykselle sekä huomattavaa lisäarvoa että kustannussäästöjä. Niitä ei kuitenkaan saavuteta sormia napsauttamalla, vaan se edellyttää suunnitelmallisuutta ja tavoitteiden asettamista. Yhteisön ylläpito ei ole ilmaista. Se vaatii aikaa ja jatkuvaa huolenpitoa. Community managerit hoitavat tätä tehtävään. Mielenkiinnolla seuraan, miten heidän roolinsa yrityksissä tulee kehittymään ja muuttumaan.