Intosome-blogi

Kontrolloinnista coachaamiseen – Viestinnän ammattilaisten rooli murroksessa

What if I fail? Kuvituskuva

Kävin pitämässä alustuksen sosiaalisesta mediasta B2B-yritysten näkökulmasta viime viikolla. Yleisönä oli pääosin viestintävastaavia alueen B2B-yrityksistä. Kävin yleiskatsauksen muodossa läpi mihin kaikkeen yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja voi käyttää eri alueilla yrityksen toiminnassa ja kerroin esimerkkejä siitä mitä suomalaiset edelläkävijäyritykset ovat tehneet.

Etenkin ulkoinen puoli herätti keskustelua, sillä se oli luonnollisesti kuulijoille kaikista tutuinta ja omaa vastuualuetta. Kirjasin jälkikäteen itselleni ylös keskustelussa esiin nousseita kysymyksiä seuraavaa esitystä varten, sillä välillä itsensä selvänä pitämät asiat eivät sitä vielä muille ole. Sosiaalinen media ja kanssakäyminen verkossa kuitenkin muuttaa monia asioita, osaltaan hyvin radikaalistikin, vaikka aina siltä ei välttämättä aluksi näytäkään.

Isoimpana kysymyksenä mieleeni jäi sisällöntuotannon vastuun siirtyminen pois viestintäihmisiltä ja se mitä tämä tarkoittaa heidän työroolilleen. B2B-yritysten päätavoitteenahan sosiaalisen median markkinointiviestinnässähän on yleensä mielipidejohtajan aseman saavuttaminen omalla bisnesalueellaan. Tämä saavutetaan vain jakamalla hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä ja osallistumalla keskusteluihin – sekä omilla että muilla verkkofoorumeilla.

Viestintäihmisten osaamisaluetta on kuitenkin viestintä eikä heillä ole yleensä syvällistä tietoa itse teknologioista ja teknisistä ratkaisuista, joita yritys myy. Tämä tarkoittaa että yrityksen asiantuntijat täytyy valjastaa mielipidejohtajuussisällön tuottamiseen. Asiantuntijoiden täytyy kertoa eri teknisten vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista sekä auttaa asiakkaita tekemään asiantuntevampia ostopäätöksiä.

Asiantuntijat alkavat siis kirjoittaa blogisisältöä ja osallistumaan verkkokeskusteluihin yrityksensä edustajina yrityksen bisnesalueen foorumeilla, esimerkiksi LinkedIn-ryhmissä. Viestintäosasto on tietenkin tukena tekstin läpikäynnissä ja keskustelujen seuraamisessa, ja se vastaa yrityksen virallisista kanavista, mutta se ei pysty enää kontrolloimaan jokaista viestiä. Kaikkea sisältöä ei voida kierrättää viestinnän kautta, jotta siitä ei muodostu pullonkaulaa, vaan asiantuntijoiden täytyy oppia hiljalleen pärjäämään verkossa itsenäisesti.

Viestintäihmisten rooli onkin siis aiempaa enemmän muiden valmentamisessa hyvän tekstin tuottamiseen ja verkkokeskusteluihin osallistumiseen. Lisäksi asiantuntijoille pitäisi pystyä kertomaan mitä verkossa saa tehdä ja sanoa, ja mitä ei. Jos sosiaalinen media ja verkkoviestintä ei välttämättä ole itsellekään kovin tuttua, niin tämä voi aiheuttaa jonkinmoista ahdistusta. Yhtäkkiä firmalle pitäisi laatia uusi hieno sosiaalisen median strategia ja siirtää kaikki viestintä some-kanaviin (ei yleensä kovin järkevää), määrittää yrityksen kanta ja ohjeistus sosiaalisen median käyttöön, kouluttaa ja innostaa asiantuntijat mukaan sisällöntuotantoon ja keskustelemaan verkossa. Jos ja kun Twitterin syvin olemus ja sosiaalisen mediat todelliset bisneshyödyt ovat jääneet itsellekin vielä vähän epäselväksi voi tässä olla aika lailla savottaa.

Useimmille B2B-yrityksille, jotka ovat päivittäneet markkinointiviestinnän strategiansa, mielipidejohtajan aseman tavoitteleminen on niin tärkeä tavoite, että vastuiden vaihtuminen ja roolien muutos on väistämätöntä. Kannattaa siis tutustua sosiaaliseen mediaan sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa käytössä, ja alkaa miettiä mitä se tarkoittaa myös oman yrityksen kannalta. Verkosta löytyy kyllä paljon materiaalia läpikäytäväksi aiheesta – sekä hyvässä että huonossa mielessä.

Ja ison yrityksen sisäistä koulutusohjelmaa rakentamassa olleena, voin antaa vinkiksi, että jos olette kouluttamassa yrityksenne asiantuntijoita, niin miettikää miten saatte motivoitua heidät verkko-osallistujiksi oman käytön lisäksi myös ammatillisessa roolissa. Tavoitteiden ja hyötyjen kun pitäisi olla selviä sekä yritystasolla että yksilötasolla. Asiantuntija kuitenkin edustaa verkossa jatkuvasti sekä omaa organisaatiotaan että omaa itseään.

Kuva: CC-lisenssillä Hugh MacLeod – gapingvoid.com