Intosome-blogi

Innostuksen voima

Olen suuri innostuksen puolestapuhuja. Mielestäni innostuksen voima on yksi merkittävimmistä voimista, jotka ohjaavat meitä ja joilla voimme myös pyrkiä ohjaamaan muita. Väitän, että innostus on myös yksi tärkeimmistä muutosta ruokkivista tekijöistä.

Muutos on pysyvä olotila. Alalla kuin alalla vaaditaan uuden oppimista ja toimintatapojen muutosta. Silti tuntuu, että muutokselle varattu aika on koko ajan lyhyempi ja lyhyempi – hankala yhtälö ratkaistavaksi.

Oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta, yhteisöllisestä työskentelystä tai jostain aivan muusta, on hankala saada muutoksia tapahtumaan. Toiset toki innostuvat uusista asioista helpommin, mutta sekin innostus häviää, jos muutoksesta ei koeta olevan hyötyä. Ja jos muutosta ei koeta merkitykselliseksi.

Tästä päästään innostusta ruokkivaan polttoaineeseen, eli koettuihin hyötyihin ja niille annettuihin merkityksiin. Organisaation muutos jää puolitiehen, jos sen hyötyjä ei onnistuta viestimään. Innostuksen moniulotteisuutta lisää se, että hyötyjen sisäistäminen ilman niiden yhteyksiä päänsisäiseen merkityksenantoon ei vielä riitä.

Innostunko, jos minulle kerrotaan, että minulta vaaditaan muutosta? Tuskin. Innostunko, jos muutoksen kerrotaan lisäävän organisaationi tehokkuutta? Ehkä. Innostunko, jos tehokkuuden lisääminen tarkoittaa yksitoikkoisen ja mielestäni turhan työn tekemisen vähenemistä ja työn mielekkyyden lisääntymistä? Todellakin.

Olemme kuitenkin perin juurin kärsimättömiä. Muutos vaatii aina työtä, ja mitä kauemmas työstä saatava hyöty ja hyötyyn liittyvät, sille antamamme merkitykset sijoittuvat, sitä epätodennäköisempää on, että muutosta tapahtuu.

Tämän vuoksi puhumme Intosomessa positiivisesta lumipalloefektistä: Ketterät ja suunnitelmalliset kokeilut ja pilotointi mahdollistavat muutosten hyötyjen ja tulosten konkretisoimisen lyhyellä aikajänteellä, mikä innostaa helpommin kuin pelkkä tulevaisuudessa siintävä lupaus hyödyistä. Tulokset innostavat ja tuloksiin nojautuen on helppoa perustella itselleen ja muille kokeilun laajentaminen, jotta saadut tulokset saadaan skaalattua.

4 Comments

  1. Hyvin sanottu Oskari. Tämän vain niin usein unohtaa niin nuorilla kuin meillä vähän enemmän elämää nähneillä. Onneksi meistä löytyy usein ( tai ainakin joskus) niitä, jotka innostuvat muita helpommin ja ovat omalla esimerkillään innostamassa muitakin ;-)

    • Kiitos kommentistasi Anne. Näinhän se on, ja lisäksi kun on koko ajan kiire, niin on vaikea edes ehtiä innostumaan mistään.