Digitaalisten työkalujen kartoitus

Digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen kartoitus

Kilpailukykyä digitalisaatiosta

Tutkimusyhtiö McKinsey on arvioinut, että tietotyötä voidaan tehostaa 20-25 % käyttämällä digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja, kuten esimerkiksi verkkokokouksia, mikroblogijärjestelmiä ja wikejä. Monet yritykset ovatkin alkaneet käyttää hyödyntää osaa työkaluista, mutta käyttöönotto on tyypillisesti ollut enemmän teknologia- kuin bisneslähtöistä ja iso osa mahdollisuuksista on jäänyt hyödyntämättä.

Monessa yrityksessä kärsitään sähköpostiähkystä, ja oikean tiedon ja asiantuntijoiden löytäminen on tuskan takana. Vapaa-aikaan on tullut uusia näppäriä verkkotyökaluja – kuten Facebook ja WhatsApp – mutta silti monilla työpaikoilla eletään edelleen sähköpostin ja verkkolevyjen maailmassa. Yrityskäyttöön on tarjolla paljonkin uusia työkaluja, joita saa pilvipalveluina nopeasti käyttöön, mutta näkeekö henkilöstö niiden hyödyt ja ovatko työntekijät valmiita muuttamaan toimintatapojaan.

Miten yrityksesi voisi saavuttaa McKinseyn lupaaman tehokkuusparannuksen? Mitä mahdollisuuksia modernit digitaaliset ja yhteisölliset työkalut tarjoavat ja miten toimintatapojen muutos saadaan aikaiseksi? Onko toimintatapojen kehittäminen ollut useasti esillä, mutta aiheesta ei ole selkeää kuvaa? Näihin kysymyksiin saat vastaukset Intosomen digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen kartoituksesta.

Digitalisaatiokartoituksen kulku

Kartoitus tarjoaa tehokkaan tavan yrityksen nykytilan selvittämiseen ja yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Kartoitusprosessin eteneminen on kuvattu seuraavassa kuvassa:

Prosessi

Haastattelujen määrä riippuu yrityksen koosta ja kartoituksen painotuksista. Pienessä yrityksessä yrityksessä pidetään tyypillisesti yksi haastattelupäivä, isoissa 2-4 päivää. Haastattelujen lisäksi tai sijaan voidaan tehdä verkkokysely aiheesta.

Kartoituksen sisältö

Digitalisaatiokartoitus sekä kertoo yrityksen nykytilan että avaa digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen mahdollisuuksia ja tärkeimpiä käyttöönotossa huomioitavia asioita. Raportissa nostetaan myös esiin kartoituksessa tunnistetut merkittävimmät hyödyntämisalueet ja ideoita pilottiprojekteiksi, joilla voidaan saavuttaa nopeita hyötyjä.

Hyödyt

Kartoitus tarjoaa seuraavat hyödyt:

  • Antaa haastateltaville tarkemman käsityksen moderneista verkkotyökaluista ja sitouttaa mahdollisiin kehittämistoimiin
  • Tarjoaa selkeän ja tiiviin kuvan johdolle aiheesta: nykytilanne, mahdollisuudet, karkea kustannusarvio
  • Kuvaa alan parhaiden käytäntöjen mukaisen mallin liiketoimintalähtöiselle kehittämiselle
  • Listaa sekä pienet, nopeita hyötyjä tarjoavat pilottiprojektit että isot hyödyntämisalueet

Kartoituksen kohderyhmä

Kartoitus sopii sekä työkalujen käyttöönotossa alkuvaiheessa oleville, että myös pidemmälle ehtineille yrityksille, jotka haluavat lisäpotkua kehittämiseen. Organisaation sisäisen hyödyntämisen lisäksi voimme selvittää hyödyntämismahdollisuuksia toimittaja- tai jälleenmyyjäverkostoissa.

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme tarjouksen kartoituksen tekemisestä saatuamme vähän taustatietoa tilanteestanne. Ota yhteyttä konsultteihimme!