Teollinen internet

Teollinen internet: datan ja analytiikan tarjoamat mahdollisuudet

Teollinen internet ja digitalisaatio muuttavat maailmaa kaikilla toimialoilla. Entistä edullisemmat sensorit keräävät entistä enemmän dataa, jota analysoimalla voidaan ymmärtää tapahtumien syitä entistä paremmin. Historiatiedon raportoimisesta ja kontrolloimisesta siirrytään tosiaikaisen tiedon keräämiseen ja siitä saatavaan ymmärtämiseen, jonka ansiosta voidaan suunnitella tulevaisuuden toimenpiteitä.

Teollinen internet ja digitalisaatio tuovat yrityksille kahdenlaisia hyötyjä:

1) nykyisen toiminnan tehostaminen eli digitaalinen lean: esimerkiksi ennakoiva huolto ja parempi energiatehokkuus
2) uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen datasta ja analytiikasta

Tulevaisuudessa yritykset myyvät koneiden sijasta käytettävyyttä, sairaanhoidon sijaan hyvinvointia, vähittäiskaupan sijaan asiakkaiden tarpeiden täyttämistä ja ennakoimista. Kaiken tämän ne tekevät digtaalisen datan ja analytiikan avulla.

Miten pk-sektori pääsee alkuun tässä kehityksessä? Ymmärtämällä datan ja analytiikan mahdollisuudet, luomalla itselleen datastrategian, ottamalla digitaalisuuden hyötykäyttöön myös leanissa – ja verkostoitumalla näiden aiheiden osaajien kanssa. Tehokas dataintegraatio on esimerkiksi Saksan autoteollisuusklusterin yksi menestystekijä.

Intosome voi auttaa pk-yrityksiä teollisen internetin alkuun. Autamme yrityksiä luomaan datastrategian, ymmärtämään analytiikan tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyntämään digitalisaatiota.

Ota yhteyttä konsultteihimme!