Intosome Oy

Intosome Oy on digitalisaatiokumppani.

Autamme asiakkaitamme parantamaan kilpailukykyään digitaalisten työkalujen ja toimintatapojen avulla – aina liiketoimintalähtöisesti. Projektimme kytketään aina asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteisiin.

Digitaalisten työkalujen jalkauttamisessa uskomme ketterään, liiketoimintalähtöiseen pilotointiin, jolla löydetään asiakasorganisaation kulttuuriin sopivat toimintamallit ja hyödyntämiskohteet. Pilottien avulla organisaatiossa käynnistetään positiivinen lumipalloefekti, joka takaa työkalujen ja uusien toimintamallien tehokkaan käyttöönoton.

Intosomen asiakkaina on useita yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilta, pk-yrityksistä aina pörssiyhtiöihin asti. Olemme erikoistuneet etenkin teollisuusyritysten kilpailukyvyn kehittämiseen.

Asiantuntijat

Harri Lakkala, toimitusjohtaja, partneri

Harri LakkalaDI Harri Lakkala on toiminut sosiaalisen median ja yhteisöllisten toimintatapojen asiantuntijana vuodesta 2003. Konsulttina hän auttaa isoja ja pieniä yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi.

Harri työskenteli kahdeksan vuotta Nokia Oyj:ssä, jossa hänellä oli merkittävä rooli muun muassa sosiaalisen intranetin rakentamisessa. Hän toi yrityksen käyttöön wikit ja blogit sekä konsultoi ja tuki sosiaalisen median hyödyntämistä useiden vuosien ajan. Hän oli mukana kehittämässä myös uudenlaisia innovointitapoja ja -järjestelmiä.

Harrille myönnettiin tunnistuksena työstään Nokian Innovaatiopalkinto vuonna 2005 ja Nokian Laatupalkinto vuonna 2008.

Yrittäjänä Harri on toiminut vuodesta 2009.

Harri sosiaalisessa mediassa:
– Blogi: intosome.wordpress.com/blogi
– LinkedIn: www.linkedin.com/in/harrilakkala
– Twitter: twitter.com/hrry
– SlideShare: www.slideshare.net/hrry

Kaija Pöysti, partneri

DI Kaija Pöysti on sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, joka on käyttänyt ja kehittänyt digitaalisia toimintatapoja jo 1990-luvulta lähtien. Perustamassaan Trantex Oy:ssä Kaija sovelsi digitalisaatiota yrityksen sisäisen toiminnan kannattavuuden parantamiseen sekä kehitti niistä uutta liiketoimintaa muun muassa koulutuskäyttöön.

Kaija on työskennellyt sosiaalisen median parissa vuodesta 2001 niin USA:ssa kuin Suomessakin. Hän on konsultoinut useita yrityksiä sosiaalisen median hyödyntämisessä. Nykyisin hän toimii bisnesenkelinä ja hallitusammattilaisena ja on mukana useissa sosiaalisen median ratkaisuja kehittävissä ja hyödyntävissä yrityksissä.

Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa kirjaa Wikimaniaa yrityksiin – Yritys 2.0 tuottamaan (WSOYPro, 2008).

Kaija sosiaalisessa mediassa:
– Blogi: dialogisti.blogspot.com
– LinkedIn: fi.linkedin.com/in/kaijapoysti
– Twitter: twitter.com/kaijapoysti

Oskari Uotinen, partneri

Oskari UotinenKTM Oskari Uotinen on perehtynyt erityisesti digitaaliseen markkinointiin. Hänellä on myös vahva kokemus julkishallinnosta ja opetussektorilta, joissa hän on juurruttanut digitalisaatiota kouluttamalla ja konsultoimalla mm. kaupunkeja ja Suomen suurimpia koulutuksenjärjestäjiä.

Aikaisemmin Oskari Uotinen on työskennellyt mm. markkinoinnin tehtävissä Trainers’ House Oyj:ssä sekä palvelusuunnittelijana ja konsulttina julkissektorin asiantuntijapalveluita tarjoavassa Lyyra-plus oy:ssä toimien useiden suurimpien suomalaisten koulutuksen järjestäjien kehittämisen parissa.

Myös Oskarilla on yrittäjätausta. Hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2010 lähtien.

Oskari sosiaalisessa mediassa:
– LinkedIn: fi.linkedin.com/in/oskariuotinen
– Twitter: twitter.com/OskariUotinen
– SlideShare: www.slideshare.net/OskariUotinen